NOW OPEN!

2016 - 2017 SEASON

 

      MONDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 9:00 PM

      TUESDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 6:00 PM

      WEDNESDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 9:00 PM

      THURSDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 6:00 PM

      FRIDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 5:00 PM  /  STICK & PUCK 5:30 - 7:00 PM 

PUBLIC  7:00 PM - 12:00 MIDNIGHT

      SATURDAY  ~ PUBLIC  12:00 NOON - 5:00 PM  / FIGURE SKATING CLUB 5:30 PM - 7:00 PM                 

PUBLIC  ~ 7:00 PM - 12:00 MIDNIGHT

      SUNDAY  ~ PUBLIC   1:00 - 5:00 PM  /  PUBLIC   6:15 PM - 9:00 PM